bootstrap menu


The 11th POMS-HK Chapter International Conference

Conference Committee

General Chair

Benjamin Yen, The University of Hong Kong

Organizing Committee

Chairs:

Hailiang Chen, The University of Hong Kong
Liao Wang, The University of Hong Kong


Members:

 • Dan Yang, Zhenhui Jack Jiang, Xiaowei Zhang, The University of Hong Kong
 • Yanzhi David Li, Biying Shou, City University of Hong Kong
 • Liping Liang, Mingming Leng, Lingnan University
 • Yang Bo, Xiangyu Gao, The Chinese University of Hong Kong
 • Pengfei Guo, Zhou Xu, Hengqing Ye, The Hong Kong Polytechnic University
 • Qing Li, Qian Liu, Xiangtong Qi, Man Yu, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Yue Dai, Xiaole Wu, Fudan University
 • Jianbin Li, Huazhong University of Science and Technology
 • Kun Soo Park, Korea Advanced Institute of Science and Technology
 • Geoffrey Chua, Fang Liu, Nanyang Technological University
 • Chia-Wei Kuo, National Taiwan University
 • Hsiao-Hui Lee, National Tsing Hua University
 • Lucy Gongtao Chen, Zhenyu Hu, National University of Singapore
 • Jie Song, Xiaona Zheng, Peking University
 • Dongdong Ge, Simai He, Hang Wei, Shanghai University of Finance and Economics
 • Yun Fong Lim, Hai Wang, Rowan Wang, Singapore Management University
 • Karthik Natarajan, Singapore University of Technology and Design
 • Baozhuang Niu, Wenhui Zhou, Yongwu Zhou, South China University of Technology
 • Ke Fu, Sun Yat-sen University
 • Yongbo Xiao, Liu Yang, Tsinghua University
 • Qi Fu, Zhaotong Lian, University of Macau
 • Ye Lu, Jingui Xie, University of Science and Technology of China
 • Minghui Xu, Wuhan University
 • Zhaowei Miao, Weifen Zhuang, Xiamen University

Programme Committee

Chairs:

Jingqi Wang, The University of Hong Kong
Wei Zhang, The University of Hong Kong


Members:

 • Eric Park, Chao Ding, The University of Hong Kong
 • Stephen Shum, Zhankun Sun, City University of Hong Kong
 • Weixin Shang, Lingnan University
 • Xiting Gong, Daniel Zhuoyu Long, Kaijie Zhu, The Chinese University of Hong Kong
 • Miao Song, Yulan Wang, The Hong Kong Polytechnic University
 • Ying-Ju Chen, Xuan Wang, Jiheng Zhang, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Peng Hu, Hu Qin, He Xu, Xu Guan, Huazhong University of Science and Technology
 • Juan Li, Xiaolin Xu, Nanjing University
 • Long He, National University of Singapore
 • Wei Jiang, Jun Luo, Ying Rong, Huan Zheng, Shanghai Jiao Tong University
 • Lu Zhen, Shanghai University
 • Weili Xue, Southeast University
 • Shilu Tong, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
 • Xu Chen, University of Electronic Science and Technology of China
 • Yi Yang, Weihua Zhou, Zhejiang University

Best Student Paper Competition

Chairs:

Huiyin Ouyang, The University of Hong Kong
Xiaowei Zhang, The University of Hong Kong

Advisory Committee

 • George Huang, Haipeng Shen, The University of Hong Kong
 • Frank Chen, Duan Li, Houmin Yan, City University of Hong Kong
 • Liming Liu, Lingnan University
 • Xiaoqiang Cai, Vernon Hsu, Sean Zhou, Janny Leung, Sean Zhou, The Chinese University of Hong Kong
 • Edwin Cheng, Chung-Lun Li, The Hong Kong Polytechnic University
 • Guillermo Gallego, Albert Ha, Chung-Yee Lee, Fugee Tsung, Rachel Zhang, Shaohui Zheng, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Xiande Zhao, China Europe International Business School
 • Jiafu Tang, Dongbei University of Finance and Economics
 • Jeff Hong, Yifan Xu, Fudan University
 • Houcai Shen, Nanjing University
 • Melvyn Sim, Chung Piaw Teo, National University of Singapore
 • Guohua Wan, Shanghai Jiao Tong University
 • Fan Wang, Sun Yat-sen University
 • Jian Chen, Tsinghua University
 • Yugang Yu, University of Science and Technology of China
 • Shouyang Wang, University of the Chinese Academy of Sciences
 • Zhongsheng Hua, Zhejiang University


Copyright © 2020  Faculty of Business and Economics, The University of Hong Kong. All Rights Reserved.