Yunchou ZHANG
Mr. Yunchou ZHANG
Economics
Research Postgraduate Student

Programme

4-year PhD

Field of Study

Economics

Research Interests

Microeconomics

Education

  • MEcon, The University of Hong Kong
  • BEcon&Fin, The University of Hong Kong