Skip to main content

Courses Offered

CodeCourse NameLecturerSemesterOutline
BUSM6001Research Methods for Business Studies

Prof. Kevin Zheng ZHOU

Prof. Echo Wen WAN

Dr. Michael C.L. CHAU

Dr. Wei ZHANG

Prof. Xin WANG

1 Download
ECON6002Selected Topics in Microeconomics

Dr. Jianrong TIAN

Prof. Wing SUEN

1 Download
ECON6005Econometric Theory I

Dr. Ping YU

1
ECON6011Microeconomic Theory

Dr. Chen ZHAO

Dr. Jianrong TIAN

1
ECON6012Macroeconomic Theory

Prof. Yulei LUO

Dr. Lei ZHANG

1
ECON6054Graduate Seminar in Economics

Dr. Steven Pai XU

1 , 2 Download
ECON6881Economics and Finance Workshops I

1
ECON6883Economics and Finance Workshops III

1
ECON6885Economics and Finance Workshops V

1
FINA6054Selected Topics in Financial Research

Prof. Tse-Chun LIN

1 Download
MKTG6002Research Seminars in Marketing I: Consumer Behaviour

Prof. Echo Wen WAN

1 Download
FINA6017Corporate Finance Theory

Prof. Tingjun LIU

Prof. Xuewen LIU

1 Download